UAB “Medingė“ veikla vykdoma remiantis šiuolaikinėmis vadybos sistemomis. Įmonėje įdiegtos ir veikia integruotos Kokybės, aplinkosaugos, DSS vadybos sistemos. Jų reikalavimų vykdymas užtikriną kokybiškų paslaugų teikimą, darbų atlikimą, aplinkosaugos reikalavimų vykdymą, kontrolę, socialinio atsakingumo vykdymą ne tik pačioje įmonėje bet ir jų sklaidą tarp subrangovų, tiekėjų.


KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS IR DSS POLITIKA


          UAB „Medingė“ darbuotojai, įsipareigoja reikliai vertinti įmonės teikiamų paslaugų bei savo atliekamo darbo kokybę bei saugoti supančią aplinką, sudaryti saugias darbo sąlygas ne tik statinio statybos darbus objektuose dirbantiems darbuotojams, bet ir objektų šeimininkams, lankytojams bei subrangovams.


          Siekdama sustiprinti savo pozicijas rinkoje ir patenkinti Klientų poreikius, Įmonėje įdiegtos integruotos Kokybės, aplinkosaugos ir DSS vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008 , LST EN ISO 14001:2005 bei BSI OHSAS 18001:2007 standartus.


Tikslai:


  1. Užtikrinti efektyvų įmonės veiklos organizavimą, sutartu laiku, kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti darbus;

  2. Kelti visų darbuotojų kvalifikacinius ir profesinius įgūdžius;

  3. Laikytis ir vykdyti norminių ir teisės aktų reikalavimus kokybės, aplinkosaugos ir DSS srityse.

  4. Sudaryti bei palaikyti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.


Įsipareigojimai:


  1. Laikytis kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartų reikalavimų.

  2. Planuoti ir atlikti darbus bei siekti geriausių ekonominių rezultatų ne tik taupant išteklius, bet ir sudarant bei palaikant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.

  3. Nuolat kelti mūsų įmonės darbuotojų kvalifikaciją, diegti tobulesnes technologijas ir darbo organizavimo metodus.

  4. Laikytis įmonei taikomų teisinių reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei prevencines priemones.

  5. Analizuoti Kokybės, aplinkos apsaugos ir DSS vadybos sistemos procedūrų efektyvumą, rengti programas aukštesniems tikslams siekti, skirti išteklių jų įgyvendinimui.

  6. Kiekvienas darbuotojas atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.

Sertifikatai. Kokybės politika

Paslaugos ir gaminiai

Statybos ir remonto paslaugos

LT

Partneriai

Projektai

Daugiabučių renovacija

Patalpų nuoma

Statybinės technikos nuoma

© UAB “Medingė”. Visos teisės saugomos.

Sodo g. 8, 81178 Kuršėnai, Šiaulių raj.; tel./faks. +370 41 585742; info@medinge.lt